Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 8. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

zo dňa 30082021

Neuvedené

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a reedukácie

Obec Dolný Bar

30. 8. 2021

Mandátna zmluva

zo dňa 30.08.2021

Neuvedené

Office 21, s.r.o.

Obec Dolný Bar

27. 8. 2021

Zmluva o dielo

zo dňa 27.08.2021

Neuvedené

Gabriel Fruhvald, Stavebniny

Obec Dolný Bar

23. 8. 2021

Dodatok č. 4

Dodatok č. 4 k dohode o vytvorení spoločného škols

Neuvedené

Základná škola Mateja Korvína Dolný Štál

Obec Dolný Bar

23. 8. 2021

Licenčná zmluva

zo dňa 23.08.2021

Neuvedené

TENDERnet s.r.o.

Obec Dolný Bar

9. 8. 2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

zo dňa 05082021

Neuvedené

Injobs s.r.o.

Obec Dolný Bar

29. 7. 2021

Licenčná zmluva č. U2012/2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

MADE spol.s r.o.

Obec Dolný Bar

28. 7. 2021

Dohoda

21/04/054/37

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

28. 7. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Neuvedené

Elena Janečková

Obec Dolný Bar

27. 7. 2021

Dohoda o započítaní pohľadávok

zo dňa 27.07.2021

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

16. 7. 2021

Zmluva o spolupráci a poradenstve

zo dňa 15.07.2021

Neuvedené

A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.

Obec Dolný Bar

13. 7. 2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Kútniky

Obec Dolný Bar

12. 7. 2021

Zmluva o bežnom účte

zo dňa 08.07.2021

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

16. 6. 2021

Zmluva o združených dodávkach plynu

CYSPL21101

Neuvedené

CYEB s.r.o.

Obec Dolný Bar

16. 6. 2021

Kúpna zmluva

20210616

Neuvedené

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

10. 6. 2021

Zmluva o nájme skládky Dolný Bar

Dodatok č. 2

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

10. 6. 2021

Zmluva o podnájme pozemkov

Dodatok č. 2

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

26. 5. 2021

Zmluva o dielo

zo dňa 26.05.2021

Neuvedené

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Dolný Bar

29. 3. 2021

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 10189

Dodatok č. 2

Neuvedené

Dan-Slovakia Agrar, a.s.

Obec Dolný Bar

26. 3. 2021

Zmluva

I-HM/006-2021/110

Neuvedené

Hydromeliorácie, š.p.

Obec Dolný Bar

16. 3. 2021

Zmluva o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Dolný Bar

16. 3. 2021

Mandátna zmluva

zo dňa 16.03.2021

Neuvedené

Mgr. Martin Lobotka

Obec Dolný Bar

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Štatistický úrad SR

10. 2. 2021

Poistná zmluva

800 600 5161

Neuvedené

ČSOB Posťovňa, a.s.

Obec Dolný Bar

18. 1. 2021

Dodatok č. 1

k Zmluve o vyhotovení diela z 04.11.2020

Neuvedené

ÚPn s.r.o.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 252

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar