Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 10. 2022

Dohoda

22/04/054/154

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

25. 10. 2022

Dohoda o pomoci

Dohoda č. 22/04/010/17

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

18. 10. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

zo dňa 18.10.2022

Neuvedené

INTERNEST Company, spoil. s r.o.

Obec Dolný Bar

3. 10. 2022

Zmluva o nájme

zo dňa 3.10.2022

Neuvedené

ARB 1 s.r.o.

Obec Dolný Bar

7. 9. 2022

Zmluva o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2021

Neuvedené

Gabriel Fruhvald, Stavebniny

Obec Dolný Bar

5. 9. 2022

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

Dodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 10.11.2021

Neuvedené

Obč.združenie DOGAZYL

Obec Dolný Bar

2. 9. 2022

Zmluva o spolupráci-kúpna zmluva

zo dňa 2.9.2022

Neuvedené

Greenener s.r.o.

Obec Dolný Bar

1. 9. 2022

kúpna zmluva

zo dňa 01.09.2022

Neuvedené

Štefan Bögi

Obec Dolný Bar

1. 9. 2022

Rámcová kúpna zmluva

zo dňa 1.9.2022

Neuvedené

Greenener s.r.o.

Obec Dolný Bar

29. 7. 2022

Zmluva o manažmente projektu

zo dňa 28.07.2022

Neuvedené

Fénnix, s.r.o.

Obec Dolný Bar

26. 7. 2022

Zmluva o zriadení záložného práva

č. 50/013/22

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

26. 7. 2022

Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 50/010/22

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

26. 7. 2022

Zmluva o Municipálnom úvere

Eurofondy (A) č. 50/013/22

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

6. 7. 2022

Kúpna zmluva

zo dňa 06.07.2022

Neuvedené

Mgr. Rita Andrejkovicsová

Obec Dolný Bar

4. 7. 2022

Mandátna zmluva

07/2022

Neuvedené

TRIPLAN, s.r.o.

Obec Dolný Bar

28. 6. 2022

Zmluva o vyhotovení diela

zo dňa 01.06.2022

Neuvedené

ÚPn s.r.o.

Obec Dolný Bar

23. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021BJJ7-221-67

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Dolný Bar

22. 6. 2022

Zmluva o spolupráci

zo dňa 13.06.2022

Neuvedené

DUALITY REAL s.r.o.

Obec Dolný Bar

20. 6. 2022

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1113632

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Dolný Bar

17. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

Neuvedené

3Wslovakia s.r.o.

Obec Dolný Bar

6. 6. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

zo dňa 06.06.2022

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Dolný Bar

2. 6. 2022

Zmluva o grantovom účte

zo dňa 02.06.2022

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

16. 5. 2022

Zámenná zmluva

zo dňa 21042022

Neuvedené

Dan-Slovakia Agrar, a.s.

Obec Dolný Bar

12. 4. 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností

zo dňa 11.4.2022 / 2

Neuvedené

Obec Dolný Bar

FCC Slovensko, s.r.o.

12. 4. 2022

Dohoda o ukončení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

zo dňa 11.4.2022

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 305

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar