Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 2. 2024

Zámenná zmluva zo dňa 04.12.2023

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

Neuvedené

Ing. Piroska Ácsová

Obec Dolný Bar

8. 2. 2024

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 10 189

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme poľnohosp.pôdy

Neuvedené

Dan-Slovakia Agrar, a.s.

Obec Dolný Bar

11. 1. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

zo dňa 09.01.2024

Neuvedené

Injobs s.r.o.

Obec Dolný Bar

21. 12. 2023

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č.14 k zmluve S031300703

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

7. 12. 2023

Dohoda

23/04/010/8

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

7. 12. 2023

Kúpna zmluva č. 1052

Kúpna zmluva č. 1052

Neuvedené

Obec Dolný Bar

ARB 1 s.r.o.

4. 12. 2023

Zámenná zmluva

zo dňa 04.12.2023

Neuvedené

Ing. Piroska Ácsová

Obec Dolný Bar

22. 11. 2023

Dodatok č. 2 k Dohode o zriadení spoločného školského obvodu základnej školy

zo dňa 10.11.2023

Neuvedené

Mesto Dunajská Streda

Obec Dolný Bar

13. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 05.11.2013

zo dňa 13.11.2023

Neuvedené

OZE Solutions a.s.

Obec Dolný Bar

27. 10. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme skládky Dolný Bar

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme skládky Dolný Bar

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

11. 10. 2023

Nájomná zmluva

zo dňa 04.09.2023

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Jozef Soóky

11. 10. 2023

Nájomná zmluva

zo dňa 30.08.2023

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Ramóna Rákóczi

11. 10. 2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Z-O/2024/TZKO/64

Neuvedené

Elekos

Obec Dolný Bar

26. 9. 2023

Kúpna zmluva

101/2023/3

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Hedviga Tršková

11. 9. 2023

Zmluva o bežnom účte

zo dňa 11.09.2023

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

7. 9. 2023

Kúpna zmluva

zo dňa 31.08.2023

Neuvedené

Štefan Bögi

Obec Dolný Bar

5. 9. 2023

Zmluva o spolupráci-kúpna zmluva

zo dňa 01.09.2023

Neuvedené

Greenener s.r.o.

Obec Dolný Bar

5. 9. 2023

Rámcová zmluva

zo dňa 1.9.2023

Neuvedené

Greenener s.r.o.

Obec Dolný Bar

10. 8. 2023

Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2023018

2023018 zo dňa 2.8.2023

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

7. 8. 2023

Poskytnutie účelovej dotácie

48-PR/RDGaOP/4518/2023

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolný Bar

7. 8. 2023

Zmluva o zriadení vecných bremien

zo dňa 07.08.2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

1. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

30951740

Neuvedené

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Dolný Bar

27. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z302091-Z302091CXU4-91-108

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Dolný Bar

21. 7. 2023

Dohoda o uznaní dlhu

812234004-2-2023-DUD

Neuvedené

Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Bar

21. 7. 2023

Nájomná zmluva

812234004-2-2023-NZP

Neuvedené

Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 303

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar