Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 9. 2023

Kúpna zmluva

101/2023/3

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Hedviga Tršková

11. 9. 2023

Zmluva o bežnom účte

zo dňa 11.09.2023

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

7. 9. 2023

Kúpna zmluva

zo dňa 31.08.2023

Neuvedené

Štefan Bögi

Obec Dolný Bar

5. 9. 2023

Zmluva o spolupráci-kúpna zmluva

zo dňa 01.09.2023

Neuvedené

Greenener s.r.o.

Obec Dolný Bar

5. 9. 2023

Rámcová zmluva

zo dňa 1.9.2023

Neuvedené

Greenener s.r.o.

Obec Dolný Bar

10. 8. 2023

Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2023018

2023018 zo dňa 2.8.2023

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

7. 8. 2023

Poskytnutie účelovej dotácie

48-PR/RDGaOP/4518/2023

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolný Bar

7. 8. 2023

Zmluva o zriadení vecných bremien

zo dňa 07.08.2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

1. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

30951740

Neuvedené

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Dolný Bar

27. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z302091-Z302091CXU4-91-108

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Dolný Bar

21. 7. 2023

Dohoda o uznaní dlhu

812234004-2-2023-DUD

Neuvedené

Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Bar

21. 7. 2023

Nájomná zmluva

812234004-2-2023-NZP

Neuvedené

Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Bar

14. 7. 2023

Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere

Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

14. 7. 2023

Kúpna zmluva č. 101/2023/2

101/2023/2

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Judita Markoltová

14. 7. 2023

Zmluva o Municipálnom úvere

Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

3. 7. 2023

Zmluva

011/2023-PCO

Neuvedené

SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Dolný Bar

13. 6. 2023

Zmluva

zo dňa 1.1.2023

Neuvedené

Blackhawk Security s.r.o.

Obec Dolný Bar

5. 6. 2023

Kúpna zmluva

121288

Neuvedené

RAJO s.r.o.

Obec Dolný Bar

5. 6. 2023

Nájomná zmluva s právom stavby

č. 812234001-2-2023-NZsPS

Neuvedené

Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Bar

30. 5. 2023

Dohoda číslo 23/04/054/132

23/04/054/132

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

29. 5. 2023

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Dohode zo dňa 23.03.2023

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

10. 5. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2023-0427

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Dolný Bar

18. 4. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

zo dňa 01.01.2023

Neuvedené

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a reedukácie

Obec Dolný Bar

17. 4. 2023

Nájomná zmluva

812234003-2-2023-NZP

Neuvedené

Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Bar

3. 4. 2023

Zmluva o spolupráci

zo dňa 31.03.2023

Neuvedené

Citrón s.r.o.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 290

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar