Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 3. 2022

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení

Dodatok č. 1

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

22. 3. 2022

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

Dodatok č. 1

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

17. 2. 2022

Kúpna zmluva

K-HM/004-2022/110

Neuvedené

Hydromeliorácie, š.p.

Obec Dolný Bar

9. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv

CRZ-64-02-2022-SK

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

24. 1. 2022

Zmluva o dodávke plynu

9107042031

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Dolný Bar

24. 1. 2022

Zmluva o dodávke plynu

9107042037

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Dolný Bar

21. 12. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

zo dňa 21.12.2021

Neuvedené

Injobs s.r.o.

Obec Dolný Bar

20. 12. 2021

Nájomná zmluva

zo dňa 20.12.2021

Neuvedené

Pócs Richard

Obec Dolný Bar

17. 12. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2/1000124121

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolný Bar

13. 12. 2021

Dohoda číslo: 21/04/054/37

Dodatok č. 1

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

7. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

1112632

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Dolný Bar

15. 11. 2021

Dohoda

21/04/010/9

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

10. 11. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

zo dňa 10.11.2021

Neuvedené

INTERFAN spol. s r.o

Obec Dolný Bar

10. 11. 2021

Zmluva o odchyte, umiestnení, darovaní opustených a túlavých psov

zo dňa 10.11.2021

Neuvedené

Obč.združenie DOGAZYL

Obec Dolný Bar

15. 10. 2021

Mandátna zmluva

2021/000016X

Neuvedené

Mgr. Martin Lobotka

Obec Dolný Bar

11. 10. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode

Dodatok č. 1

Neuvedené

Injobs s.r.o.

Obec Dolný Bar

8. 10. 2021

Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov

2021013

Neuvedené

Organika s.r.o.

Obec Dolný Bar

6. 10. 2021

Kúpna zmluva

zo dňa 01102021

Neuvedené

René Kopfmahler

Obec Dolný Bar

5. 10. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci

zo dňa 05.10.2021

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

17. 9. 2021

Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku

zo dňa 16.9.2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

14. 9. 2021

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

Neuvedené

Greenener s.r.o.

Obec Dolný Bar

10. 9. 2021

Kúpna zmluva

zo dňa 10.9.2021

nula

Katarína Drobná

Obec Dolný Bar

9. 9. 2021

Kúpna zmluva

zo dňa 09.09.2021

nula

RICHARD MLYN, s r.o.

Obec Dolný Bar

8. 9. 2021

Poistná zmluva

8001428811

Neuvedené

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Bar

3. 9. 2021

Zmluva o spolupráci

zo dňa 31.8.2021

Neuvedené

Greenener s.r.o.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 252

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar