Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Uradná tabuľa

Úradná tabuľa

Vyvesené: 31. 5. 2022 Dátum zvesenia: 31. 3. 2023
Vyvesené: 31. 5. 2022 Dátum zvesenia: 31. 3. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2022 Dátum zvesenia: 28. 2. 2023

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar