Navigácia

Obsah

Tlačivá

Výskyt aviárnej influenzy

Aktuálna situácia Stiahnuté: 204x | 15.02.2017

Aktuálna situácia Stiahnuté: 185x | 15.02.2017

Výskyt Aviárnej influenzy v Európe Stiahnuté: 172x | 15.02.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 195x | 15.02.2017

Stavebný úrad

Čestné vyhlásenie (ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle) Stiahnuté: 183x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby Stiahnuté: 245x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 193x | 15.02.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 203x | 15.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 222x | 15.02.2017

V e c : n á v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 180x | 15.02.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej – dokončenej) stavby Stiahnuté: 222x | 15.02.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 173x | 15.02.2017

Žiadosť o súhlas malého zdroja neč.-kolaudácia Stiahnuté: 185x | 09.08.2017

žiadosť o súhlas malého zdroja zneč.-Stav.konanie Stiahnuté: 183x | 09.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 198x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – fyzické osoby Stiahnuté: 231x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – stavby na podnikanie Stiahnuté: 193x | 15.02.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby. Stiahnuté: 180x | 15.02.2017

Stránka

  • 1