Navigácia

Obsah

Tlačivá

Materská škola

Žiadosť o prijatie do MŠ - Kérvény az óvodai felvételre Stiahnuté: 168x | 20.04.2020

Výskyt aviárnej influenzy

Aktuálna situácia Stiahnuté: 431x | 15.02.2017

Aktuálna situácia Stiahnuté: 375x | 15.02.2017

Výskyt Aviárnej influenzy v Európe Stiahnuté: 364x | 15.02.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 392x | 15.02.2017

Stavebný úrad

Čestné vyhlásenie (ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle) Stiahnuté: 371x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby Stiahnuté: 533x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 436x | 15.02.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 429x | 15.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 438x | 15.02.2017

V e c : n á v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 378x | 15.02.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej – dokončenej) stavby Stiahnuté: 481x | 15.02.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 380x | 15.02.2017

Žiadosť o súhlas malého zdroja neč.-kolaudácia Stiahnuté: 332x | 09.08.2017

žiadosť o súhlas malého zdroja zneč.-Stav.konanie Stiahnuté: 340x | 09.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 408x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – fyzické osoby Stiahnuté: 455x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – stavby na podnikanie Stiahnuté: 421x | 15.02.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby. Stiahnuté: 362x | 15.02.2017

Stránka

  • 1