Navigácia

Obsah

Tlačivá

Výskyt aviárnej influenzy

Aktuálna situácia Stiahnuté: 270x | 15.02.2017

Aktuálna situácia Stiahnuté: 259x | 15.02.2017

Výskyt Aviárnej influenzy v Európe Stiahnuté: 239x | 15.02.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 261x | 15.02.2017

Stavebný úrad

Čestné vyhlásenie (ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle) Stiahnuté: 243x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby Stiahnuté: 366x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 249x | 15.02.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 276x | 15.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 281x | 15.02.2017

V e c : n á v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 251x | 15.02.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej – dokončenej) stavby Stiahnuté: 287x | 15.02.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 235x | 15.02.2017

Žiadosť o súhlas malého zdroja neč.-kolaudácia Stiahnuté: 230x | 09.08.2017

žiadosť o súhlas malého zdroja zneč.-Stav.konanie Stiahnuté: 234x | 09.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 269x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – fyzické osoby Stiahnuté: 294x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – stavby na podnikanie Stiahnuté: 257x | 15.02.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby. Stiahnuté: 242x | 15.02.2017

Stránka

  • 1