Navigácia

Obsah

Tlačivá

Výskyt aviárnej influenzy

Aktuálna situácia Stiahnuté: 174x | 15.02.2017

Aktuálna situácia Stiahnuté: 157x | 15.02.2017

Výskyt Aviárnej influenzy v Európe Stiahnuté: 142x | 15.02.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 164x | 15.02.2017

Stavebný úrad

Čestné vyhlásenie (ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle) Stiahnuté: 149x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby Stiahnuté: 206x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 160x | 15.02.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 167x | 15.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 179x | 15.02.2017

V e c : n á v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 152x | 15.02.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej – dokončenej) stavby Stiahnuté: 187x | 15.02.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 141x | 15.02.2017

Žiadosť o súhlas malého zdroja neč.-kolaudácia Stiahnuté: 150x | 09.08.2017

žiadosť o súhlas malého zdroja zneč.-Stav.konanie Stiahnuté: 153x | 09.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 165x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – fyzické osoby Stiahnuté: 195x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – stavby na podnikanie Stiahnuté: 160x | 15.02.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby. Stiahnuté: 148x | 15.02.2017

Stránka

  • 1