Navigácia

Obsah

Tlačivá

Materská škola

Žiadosť o prijatie do MŠ - Kérvény az óvodai felvételre Stiahnuté: 125x | 20.04.2020

Výskyt aviárnej influenzy

Aktuálna situácia Stiahnuté: 384x | 15.02.2017

Aktuálna situácia Stiahnuté: 343x | 15.02.2017

Výskyt Aviárnej influenzy v Európe Stiahnuté: 330x | 15.02.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 353x | 15.02.2017

Stavebný úrad

Čestné vyhlásenie (ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle) Stiahnuté: 332x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby Stiahnuté: 488x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 371x | 15.02.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 387x | 15.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 401x | 15.02.2017

V e c : n á v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 339x | 15.02.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej – dokončenej) stavby Stiahnuté: 411x | 15.02.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 335x | 15.02.2017

Žiadosť o súhlas malého zdroja neč.-kolaudácia Stiahnuté: 306x | 09.08.2017

žiadosť o súhlas malého zdroja zneč.-Stav.konanie Stiahnuté: 313x | 09.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 365x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – fyzické osoby Stiahnuté: 406x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – stavby na podnikanie Stiahnuté: 372x | 15.02.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby. Stiahnuté: 327x | 15.02.2017

Stránka

  • 1