Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Cirkev

V súčasnosti najhodnotnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol sv. Anny, ktorého základom je väčšia neskorobaroková kaplnka postavená roku 1772 na počesť zosnulej Katalin Mészáros, nar. Bogár. Kaplnka bola roku 1822 zvýšená (ostala len loď, pôvodné presbytérium bolo zbúrané) a rozšírená časťou lode s víťazným oblúkom a presbytériom do dnešnej podoby.

Interiér a fasády kostola boli jednotne upravené v klasicistickom slohu. Na prestavbu kaplnky na kostol založil roku 1813 István Pöthe základinu. Vynovený bohostánok 7. mája 1822 vysvätil biskup Péter Ürményi. Neskôr bola stavba len opravovaná, naposledy roku 2002 a preto sa zachovala v pôvodnom stave.

cirkevCirkevCirkev

Kostol je jednoloďová stavba so zužujúcim sa presbytériom a segmentovým uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou, krytou prilbicou. Veža je členená lizénovými rámami, zvukovými otvormi s pol kruhovým zakončením a terčíkovou rímsou, na ktorú dosadá prilbica. Loď má rovný strop, presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou a konchou. Nad vchodom do lode je poschodový trojarkádový murovaný chór.

CirkevHlavný oltár s plastikami cherubínov bol neskorobarokový, z ktorého sa zachoval iba obraz sv. Anny z konca 18. storočia. Oltár bol neuvážene odstránený pri úprave interiéru kostola roku 1980. Na bočnom oltári je socha Božského Srdca Ježišovho, nad ním kríž s polychrómovaným korpusom. Na druhom bočnom oltári je socha Máriinho Nepoškvrneného Srdca, po boku plastiky sv. Antona a Ježiša Krista. V roku 1980 bola odstránená aj kazateľnica pochádzajúca z čias stavby kostola, na ktorého parapete boli reliéfy štyroch evanjelistov. Lavice sú barokovo-klasicistické z obdobia okolo roku 1800. Kostol zdobia viaceré sochy a obrazy. V lodi sú dve púťové zástavy. Krstiteľnica na okrúhlej nohe s vekom zakončeným súsoším Krstu Ježiša Krista pochádza z čias stavby kostola. Vo výklenku presbytéria je relikviár a soška Panny Márie. Lurdská jaskyňa pod chórom so sochou Lurdskej Panny Márie bola postavená v 70. rokoch 20. storočia. Na stene lode je pamätná tabuľa 17 obetí I. svetovej vojny z čierneho mramoru v profilovanom ráme, ktorá bola osadená roku 1922. Pamätná tabula 12 obetí II. svetovej vojny z čierneho mramoru v profilovanom ráme bola sem osadená roku 1991. Na chóre je nefunkčné harmónium z konca 19. storočia, starý organ bol sem dovezený v novšej dobe. Vo veži sú zavesené dva bronzové zvony, menší s reliéfom Ježiša Krista z roku 1808, väčší zasvätený sv. Alžbete z r. 1926.

CirkevCirkevCirkev

Tunajšia rímskokatolícka fara bola založená roku 1790, ale už od roku 1789 tu pôsobil farár Sebestyén P. Szentes. Za svojho dlhého pôsobenia do roku 1826 (tu zomrel a je aj pochovaný) vykonal kus záslužnej práce, keď bola založená škola, kaplnka rozšírená na kostol a začal viesť tunajšiu matriku. Neskôr tu pôsobilo viacero farárov.

Časom malá prízemná obdĺžniková štvorcová stavba postavená na konci 18. storočia a krytá trstinovou strechou bytovým nárokom nevyhovovala a preto bola viackrát upravovaná a prestavaná. Tak vznikla prízemná stavba na pôdoryse s tvarom L so 4 osovým priečelím, ktorá bola do dvora otvorená pilierovou chodbou. Od r. 2002 sa stavia nová budova fary a preto je nádej, že zanedlho aj v Dolnom Bare budú mať svojho farára.

Ďalšie fotky sú

Obec

Dátum, meniny

Návštevníci strany

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar