Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 3. 2018

Dohoda č.18/04/051/12

18/04/051/12

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

20. 2. 2018

Zmluva o dielo

23/2018

Neuvedené

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

18. 12. 2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

zo dňa 18.12.2017

Neuvedené

Ing. Ivan Žúbor, Alena Žúborová rod. Režná

Obec Dolný Bar

18. 12. 2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

zo dňa 18.12.2017

Neuvedené

Elekos

Obec Dolný Bar

28. 11. 2017

Zmluva o vypracovaní projektu

zo dňa 28.11.2017

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra ISTER

Obec Dolný Bar

22. 11. 2017

Kúpna zmluva

zo dňa 22.11.2017

55 012,36 EUR

Ivan Štelmák

Obec Dolný Bar

14. 11. 2017

Zmluva o dielo "Program rozvoja vidieka SR 2014-2020"

172/2017

1 800,00 EUR

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

2. 11. 2017

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Dodatok č. 3

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

2. 11. 2017

Nájomná zmluva zo dňa 29.10.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

31. 10. 2017

Zmluva o nájme

zo dňa 31.10.2017

120,00 EUR

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

9. 10. 2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

zo dňa 9.10.2017

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

6. 10. 2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

286379-2017

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

6. 10. 2017

Úverová zmluva

286379-2017

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

26. 9. 2017

Dodatok k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb

Dodatok č. 1 k zmluve č. 56438/1999

Neuvedené

Edenred Slovakia, s.r.o.

Obec Dolný Bar

21. 9. 2017

Zmluva o užívaní siete a prenájme konzol

308/2017

9 685,00 EUR

Maxnetservices, s.r.o.

Obec Dolný Bar

13. 9. 2017

Zmluva o prevode vlastníckeho práva a o zriadení vecného bremena

812234-074/2017/O320/Mi

6 960,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Bar

30. 8. 2017

Zmluva o dielo

zo dňa 30.08.2017

9 720,00 EUR

Cykloprojekt, s.r.o.

Obec Dolný Bar

28. 8. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

121354 08U01

50 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dolný Bar

25. 8. 2017

Zmluva o dielo

TT004/2017

1 200,00 EUR

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

18. 8. 2017

Zmluva o dielo

zo dňa 18.08.2017

6 600,00 EUR

Designstudio, s.r.o.

Obec Dolný Bar

10. 8. 2017

Zmluva o úvere

200/182/2017

743 600,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Dolný Bar

9. 8. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0097-PRB/2017

400 400,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Dolný Bar

5. 8. 2017

Zmluva o dielo

zo dňa 05.08.2017

1 680,00 EUR

Kulcsár Magdolna

Obec Dolný Bar

5. 8. 2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zo dňa 05.08.2017

850,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Dolný Bar

2. 8. 2017

Zámenná zmluva

zo dňa 02.08.2017

0,00 EUR

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 276-300 z 312

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar