Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 7. 2018

Zmluva o spolupráci

zo dňa 25.07.2018

Neuvedené

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Dolný Bar

10. 7. 2018

Zmluva o sracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

zo dňa 10.07.2018

Neuvedené

Asseco Solutions, a.s.

Obec Dolný Bar

4. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

075TT140002

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dolný Bar

3. 7. 2018

Zmluva o dielo

zo dňa 03.07.2018

Neuvedené

Remydostav, s.r.o.

Obec Dolný Bar

3. 7. 2018

Príkazná zmluva

09/SP/2018/PL

Neuvedené

Združenie miest a obcí Spiša

Obec Dolný Bar

26. 6. 2018

Zmluva o certifikáte SSL

zo dňa 26.06.2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

18. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OKP1-2018-000740-003

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Dolný Bar

18. 6. 2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

294889-2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

18. 6. 2018

Úverová zmluva

294889-2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

14. 6. 2018

Támogatási szerződés

BGA/7673/2018

Neuvedené

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Dolný Bar

13. 6. 2018

Darovacia zmluva

zo dňa 13.06.2018

Neuvedené

Občianske združenie Vámbéryho

Obec Dolný Bar

22. 5. 2018

Zmluva o vyhotovení diela

zo dňa 22.05.2018

Neuvedené

ÚPn s.r.o.

Obec Dolný Bar

21. 5. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

zo dňa 21.05.2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

3. 5. 2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

180501

Neuvedené

ITAK, s.r.o.

Obec Dolný Bar

26. 4. 2018

Dohoda

18/04/52A/80

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

25. 4. 2018

Dohoda

18/04/50J/21

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

25. 4. 2018

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Dodatok č. 4

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

25. 4. 2018

Nájomná zmluva zo dňa 29.10.2015

Dodatok č. 2

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

9. 4. 2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

zo dňa 09.04.2018

Neuvedené

Adriana Nagyová Ágh

Obec Dolný Bar

23. 3. 2018

Dohoda

18/04/52A/17

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

1. 3. 2018

Dohoda č.18/04/051/12

18/04/051/12

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

20. 2. 2018

Zmluva o dielo

23/2018

Neuvedené

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

18. 12. 2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

zo dňa 18.12.2017

Neuvedené

Ing. Ivan Žúbor, Alena Žúborová rod. Režná

Obec Dolný Bar

18. 12. 2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

zo dňa 18.12.2017

Neuvedené

Elekos

Obec Dolný Bar

28. 11. 2017

Zmluva o vypracovaní projektu

zo dňa 28.11.2017

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra ISTER

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 251-275 z 307

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar