Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 6. 2018

Úverová zmluva

294889-2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

14. 6. 2018

Támogatási szerződés

BGA/7673/2018

Neuvedené

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Dolný Bar

13. 6. 2018

Darovacia zmluva

zo dňa 13.06.2018

Neuvedené

Občianske združenie Vámbéryho

Obec Dolný Bar

22. 5. 2018

Zmluva o vyhotovení diela

zo dňa 22.05.2018

Neuvedené

ÚPn s.r.o.

Obec Dolný Bar

21. 5. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

zo dňa 21.05.2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

3. 5. 2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

180501

Neuvedené

ITAK, s.r.o.

Obec Dolný Bar

26. 4. 2018

Dohoda

18/04/52A/80

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

25. 4. 2018

Dohoda

18/04/50J/21

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

25. 4. 2018

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Dodatok č. 4

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

25. 4. 2018

Nájomná zmluva zo dňa 29.10.2015

Dodatok č. 2

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

9. 4. 2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

zo dňa 09.04.2018

Neuvedené

Adriana Nagyová Ágh

Obec Dolný Bar

23. 3. 2018

Dohoda

18/04/52A/17

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

1. 3. 2018

Dohoda č.18/04/051/12

18/04/051/12

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

20. 2. 2018

Zmluva o dielo

23/2018

Neuvedené

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

18. 12. 2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

zo dňa 18.12.2017

Neuvedené

Ing. Ivan Žúbor, Alena Žúborová rod. Režná

Obec Dolný Bar

18. 12. 2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

zo dňa 18.12.2017

Neuvedené

Elekos

Obec Dolný Bar

28. 11. 2017

Zmluva o vypracovaní projektu

zo dňa 28.11.2017

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra ISTER

Obec Dolný Bar

22. 11. 2017

Kúpna zmluva

zo dňa 22.11.2017

55 012,36 EUR

Ivan Štelmák

Obec Dolný Bar

14. 11. 2017

Zmluva o dielo "Program rozvoja vidieka SR 2014-2020"

172/2017

1 800,00 EUR

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

2. 11. 2017

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Dodatok č. 3

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

2. 11. 2017

Nájomná zmluva zo dňa 29.10.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

31. 10. 2017

Zmluva o nájme

zo dňa 31.10.2017

120,00 EUR

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

9. 10. 2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

zo dňa 9.10.2017

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

6. 10. 2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

286379-2017

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

6. 10. 2017

Úverová zmluva

286379-2017

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 251-275 z 299

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar