Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN - r. 2016

VZN č. 1/2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu a Obce Dolný Bar

vzn o registratúrnom poriadku 1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1009,46 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Bar

2307_001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,22 MB
Vložené: 28. 6. 2016

​3//2016 o záväznej časti “Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2“

vzn 3-2016 dolný bar zmena územného plánu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,93 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Príloha č. 1 Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2

príloha č. 1 záväzná časť zmien a doplnkov Územného plánu obce (Úpn-o) dolný bar č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,93 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 4-2016 ako Dodatok č. 2 k VZN 1-2012 - o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v Obci Dolný Bar

vzn č. 4-2016 ako dodatok č. 2 k vzn 1-2012 - o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,52 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č.5-2016 ako Dodatokč. 1 VZN č. 2-2014 o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie DB

vzn č.5-2016 ako dodatokč. 1 vzn č. 2-2014 o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie db.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,27 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 6-2016 ako Dodatok č. 3 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch

vzn č. 6-2016 ako dodatok č. 3 k vzn č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,53 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2015

VZN č. 1/2015 petičné právo a miestne referendum

vzn - peticne pravo+miestne referendum - db - sk - 23 02 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,26 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN obce Dolný Bar o výkone petičného práva a o organizovaní miestneho referenda

vzn - staznosti - db - sk - 07 07 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,77 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Domový poriadok pre bytové jednotky pod súp. č. 213, 217 a 220

domový poriadok pre bytové jednotky dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,95 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Dolný Bar

vzn o prevádzkovom poriadku pohrebiska dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,26 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Dolný Bar

vzn 3 -2015 o nakladaní s nájomnými bytmi dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,3 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 5/2015 ako dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 miestne dane a poplatky

vzn č. 5-2015 ako dodatok č. 2 k vzn č. 2- 2008 miestne dane a poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,29 kB
Vložené: 19. 2. 2017

príloha č. 2 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Schéma záväzných častí

príloha č. 2 zad2 upn-o dolný bar návrh - schéma záväzných častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,81 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2014

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn o nakladaní s ko dso dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,99 kB
Vložené: 19. 2. 2017

O podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

vzn o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,92 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

vzn verejné kanalizácie dolný bar príloha č. 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,51 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Verejná kanalizácia príloha 1.

dok1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 697,09 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Verejná kanalizácia príloha 2.

dok2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,67 kB
Vložené: 19. 2. 2017

zmena IPKZ_zosuladenie

zmena ipkz_zosuladenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 811,49 kB
Vložené: 19. 2. 2017
Zobrazené 21-40 z 45

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar