Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN - r. 2016

VZN č. 4-2016 ako Dodatok č. 2 k VZN 1-2012 - o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v Obci Dolný Bar

vzn č. 4-2016 ako dodatok č. 2 k vzn 1-2012 - o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,52 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č.5-2016 ako Dodatokč. 1 VZN č. 2-2014 o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie DB

vzn č.5-2016 ako dodatokč. 1 vzn č. 2-2014 o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie db.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,27 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 6-2016 ako Dodatok č. 3 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch

vzn č. 6-2016 ako dodatok č. 3 k vzn č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,53 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2015

VZN č. 1/2015 petičné právo a miestne referendum

vzn - peticne pravo+miestne referendum - db - sk - 23 02 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,26 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN obce Dolný Bar o výkone petičného práva a o organizovaní miestneho referenda

vzn - staznosti - db - sk - 07 07 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,77 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Domový poriadok pre bytové jednotky pod súp. č. 213, 217 a 220

domový poriadok pre bytové jednotky dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,95 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Dolný Bar

vzn o prevádzkovom poriadku pohrebiska dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,26 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Dolný Bar

vzn 3 -2015 o nakladaní s nájomnými bytmi dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,3 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 5/2015 ako dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 miestne dane a poplatky

vzn č. 5-2015 ako dodatok č. 2 k vzn č. 2- 2008 miestne dane a poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,29 kB
Vložené: 19. 2. 2017

príloha č. 2 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Schéma záväzných častí

príloha č. 2 zad2 upn-o dolný bar návrh - schéma záväzných častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,81 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2014

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn o nakladaní s ko dso dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,99 kB
Vložené: 19. 2. 2017

O podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

vzn o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,92 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

vzn verejné kanalizácie dolný bar príloha č. 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,51 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Verejná kanalizácia príloha 1.

dok1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 697,09 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Verejná kanalizácia príloha 2.

dok2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,67 kB
Vložené: 19. 2. 2017

zmena IPKZ_zosuladenie

zmena ipkz_zosuladenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 811,49 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2012

VZN č. 1/2012 - Poplatok za zneč. ovzdušia

vzn dolný bar -1-2012 poplaty za znečistenie ovzdušia mzzo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,22 kB
Vložené: 19. 2. 2017

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Bar č. 1/2012

dodatokč. 1 poplatky za znečistenie ovzdušia 1-2012 -po schválení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,86 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Dodatok č.1 k VZN 2/2012 - Miestne dane a poplatky

dodatokč. 1 vzn č. miestne dane a poplatky 2012 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,27 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2008

VZN č. 2/2008 - Miestne dane a poplatky

vzn 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,17 kB
Vložené: 19. 2. 2017
Zobrazené 21-40 z 41

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar