Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN - r. 2024

VZN č. 1/2024 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

scan 1 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,03 kB
Vložené: 23. 2. 2024

VZN - r. 2023

VZN č. 5/2023 ako dodatok č.5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2019

VZN 5-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,55 kB
Vložené: 18. 12. 2023

VZN 4/2023 o určení spoločného školského obvodu, ktorým sa zrušuje VZN 1/2004

VZN 4-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,9 kB
Vložené: 1. 12. 2023

VZN č. 3/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktorým sa ruší VZN 3/2007

32023 VZN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49 kB
Vložené: 31. 10. 2023

VZN č. 2/2023 ako dodatok č.4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2019

OBEC Dolný Bar VZN 2023 - 1 p..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,72 kB
Vložené: 15. 8. 2023

Príloha 2 VZN 01/2023

Príloha 2 návrhu VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Vložené: 15. 5. 2023

Príloha 1 VZN 01/2023

Príloha 1 návrhu VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 932,77 kB
Vložené: 15. 5. 2023

VZN č. 01/2023 Územný plán obce Dolný Bar - Zmeny a doplnky č. 5

VZN č. 1-2023 Územný plán obce Dolný Bar - Zmeny a doplnky č. 5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,79 kB
Vložené: 15. 5. 2023

VZN - r. 2022

VZN č. 5/2022 ako dodatok č.3, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2019

OBEC Dolný Bar VZN 2022 - 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,59 kB
Vložené: 20. 12. 2022

VZN č. 4/2022 ako Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 miestne dane a poplatky

VZN č. 4-2022 ako dodatok č. 6 k VZN č. 2-2008 miestne dane a poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,82 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č.3/2022 o umiestňovaní volebných plagátov

vzn 32022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,19 kB
Vložené: 24. 6. 2022

VZN č. 2/2022 ako dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2019

VZN 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,8 kB
Vložené: 1. 7. 2022

Príloha 2 VZN 01/2022

Priloha 2 VZN 012022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Vložené: 22. 2. 2022

Príloha 1 VZN 01/2022

Priloha 1 VZN 012022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 815,15 kB
Vložené: 22. 2. 2022

VZN č. 01/2022 Územný plán obce Dolný Bar - Zmeny a doplnky č. 4

VZN 01-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,47 kB
Vložené: 22. 2. 2022

VZN - r. 2021

VZN č. 3/2021 ako dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 3-2021 Dodatok č.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,28 kB
Vložené: 2. 12. 2021

VZN č. 2/2021 ako dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019

VZN 22021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,95 kB
Vložené: 28. 7. 2021

VZN č. 1/2021 ako dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 1-2021 ako Dodatok č. 1 k VZN č. 2- 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,14 kB
Vložené: 28. 1. 2021

VZN - r. 2020

VZN 1/2020 o chove, vodení a držaní psov v Obci Dolný Bar

VZN o chove, vodení a držaní psov v Obci Dolný Bar 2020 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,85 kB
Vložené: 3. 8. 2020

VZN - r. 2019

VZN 3/2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce

VZN- č.3.2019 o psoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,37 kB
Vložené: 31. 12. 2019

VZN č. 2/2019 ako Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2008 miestne dane a poplatky

VZN č. 2-2019 ako Dodatok č. 5 k VZN č. 2- 2008 miestne dane a poplatky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,67 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN - r. 2018

VZN č. 2018-1 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN č. 2018-1 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,95 kB
Vložené: 14. 12. 2018

VZN - r. 2017

VZN č. 1-2017 ako Dodatok č. 4 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch

VZN č. 1-2017 ako Dodatok č. 4 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,17 kB
Vložené: 13. 12. 2017

VZN - r. 2016

VZN č. 6-2016 ako Dodatok č. 3 k VZN č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch

vzn č. 6-2016 ako dodatok č. 3 k vzn č. 2- 2008 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,53 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č.5-2016 ako Dodatokč. 1 VZN č. 2-2014 o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie DB

vzn č.5-2016 ako dodatokč. 1 vzn č. 2-2014 o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie db.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,27 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 4-2016 ako Dodatok č. 2 k VZN 1-2012 - o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v Obci Dolný Bar

vzn č. 4-2016 ako dodatok č. 2 k vzn 1-2012 - o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,52 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Príloha č. 1 Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2

príloha č. 1 záväzná časť zmien a doplnkov Územného plánu obce (Úpn-o) dolný bar č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,93 kB
Vložené: 19. 2. 2017

​3//2016 o záväznej časti “Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolný Bar č. 2“

vzn 3-2016 dolný bar zmena územného plánu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,93 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Bar

2307_001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,22 MB
Vložené: 28. 6. 2016

VZN č. 1/2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu a Obce Dolný Bar

vzn o registratúrnom poriadku 1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1009,46 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2015

príloha č. 2 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Schéma záväzných častí

príloha č. 2 zad2 upn-o dolný bar návrh - schéma záväzných častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,81 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 5/2015 ako dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 miestne dane a poplatky

vzn č. 5-2015 ako dodatok č. 2 k vzn č. 2- 2008 miestne dane a poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,29 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Dolný Bar

vzn 3 -2015 o nakladaní s nájomnými bytmi dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,3 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Dolný Bar

vzn o prevádzkovom poriadku pohrebiska dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,26 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Domový poriadok pre bytové jednotky pod súp. č. 213, 217 a 220

domový poriadok pre bytové jednotky dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,95 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN obce Dolný Bar o výkone petičného práva a o organizovaní miestneho referenda

vzn - staznosti - db - sk - 07 07 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,77 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 1/2015 petičné právo a miestne referendum

vzn - peticne pravo+miestne referendum - db - sk - 23 02 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,26 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2014

zmena IPKZ_zosuladenie

zmena ipkz_zosuladenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 811,49 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Verejná kanalizácia príloha 2.

dok2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,67 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Verejná kanalizácia príloha 1.

dok1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 697,09 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

vzn verejné kanalizácie dolný bar príloha č. 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,51 kB
Vložené: 19. 2. 2017

O podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

vzn o podmienkach pripojenia na verejné kanalizácie dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,92 kB
Vložené: 19. 2. 2017

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn o nakladaní s ko dso dolný bar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,99 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2012

Dodatok č.1 k VZN 2/2012 - Miestne dane a poplatky

dodatokč. 1 vzn č. miestne dane a poplatky 2012 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,27 kB
Vložené: 19. 2. 2017

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Bar č. 1/2012

dodatokč. 1 poplatky za znečistenie ovzdušia 1-2012 -po schválení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,86 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 1/2012 - Poplatok za zneč. ovzdušia

vzn dolný bar -1-2012 poplaty za znečistenie ovzdušia mzzo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,22 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN - r. 2008

VZN č.3/2007 Určenie času predaja v obchode

vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192 kB
Vložené: 19. 2. 2017

VZN č. 2/2008 - Miestne dane a poplatky

vzn 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,17 kB
Vložené: 19. 2. 2017

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar