Obec Dolný Bar
DolnýBar
Kontakt

Adresa
Obec Dolný Bar č. 30
930 14 Dolný Bar
Tel: +421 31 551 31 05

Detail

 

2022

výsledky volieb VÚC (165.82 kB)

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb (40.38 kB)

zoznam-kandidatov-na-predsedov (107.1 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupiteľstva (223.26 kB)

Zoznam zaregistrovanych kandidátov pre volby do zastupiteľstva TSK (132.11 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta (201.23 kB)

WSG22_11Info2hu.pdf (136.14 kB)

WSG22_11Info2.pdf (136.86 kB)

WSG22_11Info1.pdf (137.19 kB)

WSG22_11Info1hu.pdf (136.25 kB)

Zapisovateľka (43.12 kB)

Počet poslancov (37.88 kB)

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022: obec@dolnybar.sk

----------

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy

            Obec Dolný Bar podľa §171 ods. 9 a  §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že počet obyvateľstva ku dňu (10.6.2022) vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy je:            916

Kontakt
Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar
IČO: 00305367
Tel: +421 31 551 31 05
e-mail: obec@dolnybar.sk

Dolný Bar