Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.11.2017

Nájomná zmluva zo dňa 29.10.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

31.10.2017

Zmluva o nájme

zo dňa 31.10.2017

120,00 EUR

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

09.10.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

zo dňa 9.10.2017

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

06.10.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

286379-2017

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

06.10.2017

Úverová zmluva

286379-2017

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

26.09.2017

Dodatok k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb

Dodatok č. 1 k zmluve č. 56438/1999

Neuvedené

Edenred Slovakia, s.r.o.

Obec Dolný Bar

21.09.2017

Zmluva o užívaní siete a prenájme konzol

308/2017

9 685,00 EUR

Maxnetservices, s.r.o.

Obec Dolný Bar

13.09.2017

Zmluva o prevode vlastníckeho práva a o zriadení vecného bremena

812234-074/2017/O320/Mi

6 960,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Obec Dolný Bar

30.08.2017

Zmluva o dielo

zo dňa 30.08.2017

9 720,00 EUR

Cykloprojekt, s.r.o.

Obec Dolný Bar

28.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

121354 08U01

50 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dolný Bar

25.08.2017

Zmluva o dielo

TT004/2017

1 200,00 EUR

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

18.08.2017

Zmluva o dielo

zo dňa 18.08.2017

6 600,00 EUR

Designstudio, s.r.o.

Obec Dolný Bar

10.08.2017

Zmluva o úvere

200/182/2017

743 600,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Dolný Bar

09.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0097-PRB/2017

400 400,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Dolný Bar

05.08.2017

Zmluva o dielo

zo dňa 05.08.2017

1 680,00 EUR

Kulcsár Magdolna

Obec Dolný Bar

05.08.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zo dňa 05.08.2017

850,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Dolný Bar

02.08.2017

Zámenná zmluva

zo dňa 02.08.2017

0,00 EUR

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo

Obec Dolný Bar

17.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

147570

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Bar

13.07.2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

Innovia, s.r.o.

Obec Dolný Bar

30.06.2017

Zmluva o dielo

26062017

9 684,22 EUR

LEMAC, s.r.o.

Obec Dolný Bar

26.06.2017

Dohoda

34/§50j/MS 2017

8 453,16 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

09.06.2017

Kúpna zmluva

20170529

8 295,43 EUR

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

06.06.2017

Zmluva o dielo

zo dňa 06.06.2017

12 444,00 EUR

Cykloprojekt, s.r.o.

Obec Dolný Bar

30.05.2017

Zmluva o dielo

zo dňa 30.05.2017

43 606,00 EUR

Nautilus, spol. s r.o.

Obec Dolný Bar

29.05.2017

Zmluva o dielo

zo dňa 29.05.2017

6 210,00 EUR

AQUABELES, s.r.o.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: