Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.10.2018

Kúpna zmluva

zo dňa 24.10.2018

Neuvedené

René Kopfmahler

Obec Dolný Bar

24.10.2018

Kúpna zmluva

zo dňa 24.10.2018

Neuvedené

Norbert Laczó / Helena Laczó

Obec Dolný Bar

24.10.2018

Dohoda

18/04/50J/43

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

24.10.2018

Dohoda

18/04/52A/204

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

15.10.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

10403/2018/OI

Neuvedené

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolný Bar

18.09.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

60/2018

Neuvedené

Ing. Dagmar Horáková

Obec Dolný Bar

03.09.2018

Kúpna zmluva

zo dňa 03.09.2018

Neuvedené

SAJOZ spol. s r.o.

Obec Dolný Bar

20.08.2018

Nájomná zmluva

zo dňa 20.08.2018

Neuvedené

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

20.08.2018

Zmluva o prevode práv a povinností

zo dňa 20.08.2018

Neuvedené

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

06.08.2018

Zmluva o dielo

zo dňa 06.08.2018

Neuvedené

Melinda Badalová

Obec Dolný Bar

01.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6.4.2016

Dodatok č. 1

Neuvedené

Cykloprojekt, s.r.o.

Obec Dolný Bar

27.07.2018

Zmluva o spolupráci č.1/0140-ŽMSR/2018

0140-191/2018

5,00 EUR päť

Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Bar

25.07.2018

Zmluva o spolupráci

zo dňa 25.07.2018

Neuvedené

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Dolný Bar

10.07.2018

Zmluva o sracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

zo dňa 10.07.2018

Neuvedené

Asseco Solutions, a.s.

Obec Dolný Bar

04.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

075TT140002

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dolný Bar

03.07.2018

Zmluva o dielo

zo dňa 03.07.2018

Neuvedené

Remydostav, s.r.o.

Obec Dolný Bar

03.07.2018

Príkazná zmluva

09/SP/2018/PL

Neuvedené

Združenie miest a obcí Spiša

Obec Dolný Bar

26.06.2018

Zmluva o certifikáte SSL

zo dňa 26.06.2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

18.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OKP1-2018-000740-003

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Dolný Bar

18.06.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

294889-2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

18.06.2018

Úverová zmluva

294889-2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

14.06.2018

Támogatási szerződés

BGA/7673/2018

Neuvedené

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Dolný Bar

13.06.2018

Darovacia zmluva

zo dňa 13.06.2018

Neuvedené

Občianske združenie Vámbéryho

Obec Dolný Bar

22.05.2018

Zmluva o vyhotovení diela

zo dňa 22.05.2018

Neuvedené

ÚPn, s.r.o.

Obec Dolný Bar

21.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

zo dňa 21.05.2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: