Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.10.2019

Zmluva o dielo

zo dňa 28.10.2019

Neuvedené

AQUABELES, s.r.o.

Obec Dolný Bar

18.10.2019

Zmluva o dodávke plynu

9106629542

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Dolný Bar

18.10.2019

Zmluva o dodávke plynu

9106629521

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Dolný Bar

02.10.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien

zo dňa 02.10.2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

02.10.2019

Kúpna zmluva

zo dňa 02.10.2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

24.09.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

č. 240906/2019

Neuvedené

Regio Solution, s.r.o.

Obec Dolný Bar

23.09.2019

Zmluva o dielo zo dňa 28.03.2016

Dodatok č. 1

Neuvedené

AJARS spol. s r.o.

Obec Dolný Bar

23.09.2019

Zmluva o dielo č. PRV-EEP-22-2016

Dodatok č. 1

Neuvedené

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Dolný Bar

23.09.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 6.4.2016

Dodatok č. 2

Neuvedené

Cykloprojekt, s.r.o.

Obec Dolný Bar

16.09.2019

Zmluva o užívaní uzamykateľného prístrešku pre bicykle a výpožičke magnetického kľúča

zo dňa 16.09.2019

Neuvedené

Vlčok Vladimír

Obec Dolný Bar

09.09.2019

Zmluva o užívaní uzamykateľného prístrešku pre bicykle a výpožičke magnetického kľúča

Zo dňa 09.09.2019

Neuvedené

Soňa Virágová

Obec Dolný Bar

03.09.2019

Zmluva o dielo

201902

Neuvedené

PG Bau, s.r.o.

Obec Dolný Bar

12.08.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zo dňa 12.08.2019

Neuvedené

Décsyová Barbora

Obec Dolný Bar

20.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075TT140002

Dodatok č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dolný Bar

10.07.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 20.05.2019

Dodatok č. 1

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

09.07.2019

Poistka

8100072214

Neuvedené

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Bar

09.07.2019

Zmluva o dielo

03/2019WDB

Neuvedené

Maxnetwork, s.r.o.

Obec Dolný Bar

19.06.2019

Záložná zmluva

200/182/2019

Neuvedené

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Dolný Bar

20.05.2019

Kúpna zmluva

zo dňa 20.05.2019

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

16.05.2019

Nájomná zmluva

4/2019

Neuvedené

Danielová Veronika

Obec Dolný Bar

02.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zo dňa 02.05.2019

Neuvedené

Ing. Dagmar Horáková

Obec Dolný Bar

26.04.2019

Kúpna zmluva

zo dňa 21.03.2019

Neuvedené

Markoltová Gizela a rod.

Obec Dolný Bar

25.04.2019

Zmluva o spolupráci

č. 2019/1

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

29.03.2019

Nájomná zmluva

zo dňa 29.03.2019

Neuvedené

Orbánová Regina

Obec Dolný Bar

29.03.2019

Zmluva o reklame a propagácii

zo dňa 26.03.2019

Neuvedené

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: