Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.07.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 20.05.2019

Dodatok č. 1

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

09.07.2019

Poistka

8100072214

Neuvedené

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Bar

09.07.2019

Zmluva o dielo

03/2019WDB

Neuvedené

MAXNETWORK s.r.o.

Obec Dolný Bar

19.06.2019

Záložná zmluva

200/182/2019

Neuvedené

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Dolný Bar

20.05.2019

Kúpna zmluva

zo dňa 20.05.2019

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

16.05.2019

Nájomná zmluva

4/2019

Neuvedené

Danielová Veronika

Obec Dolný Bar

02.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zo dňa 02.05.2019

Neuvedené

Ing. Dagmar Horáková

Obec Dolný Bar

26.04.2019

Kúpna zmluva

zo dňa 21.03.2019

Neuvedené

Markoltová Gizela a rod.

Obec Dolný Bar

25.04.2019

Zmluva o spolupráci

č. 2019/1

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

29.03.2019

Nájomná zmluva

zo dňa 29.03.2019

Neuvedené

Orbánová Regina

Obec Dolný Bar

29.03.2019

Zmluva o reklame a propagácii

zo dňa 26.03.2019

Neuvedené

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Dolný Bar

27.03.2019

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000420219

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Dolný Bar

26.03.2019

Zmluva o poskytnutí služieb č. 110305/2019

Zmluva o poskytnutí služieb č. 110305/2019

Neuvedené

Regio Solution, s.r.o.

Obec Dolný Bar

22.03.2019

Dohoda

19/04/52A/27

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí technickej služby

11032019/3DB-ZoTS

Neuvedené

MAXNETWORK s.r.o.

Obec Dolný Bar

14.03.2019

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu

11032019/3DB

Neuvedené

MAXNETWORK s.r.o.

Obec Dolný Bar

13.03.2019

Dohoda č. 18/04/50J/43

Dodatok č. 1

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

07.03.2019

Nájomná zmluva

zo dňa 07.03.2019

Neuvedené

Adriana Nagyová Ágh

Obec Dolný Bar

07.03.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 303482-2019

303482-2019

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

07.03.2019

Úverová zmluva č. 303482-2019

303482-2019

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

26.02.2019

Dohoda č. 19/04/054/26

19/04/054/26

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

20.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 1 k zmluve č. S161000320

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

05.02.2019

Kúpna zmluva

zo dňa 05.02.2019

Neuvedené

Horváth Karol

Obec Dolný Bar

30.01.2019

Zmluva o spolupráci

zo dňa 30.01.2019

Neuvedené

JKL production, s.r.o.

Obec Dolný Bar

14.01.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

I312041R87001

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVaR SR

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: