Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.04.2018

Dohoda

18/04/52A/80

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

25.04.2018

Dohoda

18/04/50J/21

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

25.04.2018

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Dodatok č. 4

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

25.04.2018

Nájomná zmluva zo dňa 29.10.2015

Dodatok č. 2

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

09.04.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

zo dňa 09.04.2018

Neuvedené

Adriana Nagyová Ágh

Obec Dolný Bar

23.03.2018

Dohoda

18/04/52A/17

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

01.03.2018

Dohoda č.18/04/051/12

18/04/051/12

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

20.02.2018

Zmluva o dielo

23/2018

Neuvedené

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

18.12.2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

zo dňa 18.12.2017

Neuvedené

Ing. Ivan Žúbor, Alena Žúborová rod. Režná

Obec Dolný Bar

18.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

zo dňa 18.12.2017

Neuvedené

Elekos

Obec Dolný Bar

28.11.2017

Zmluva o vypracovaní projektu

zo dňa 28.11.2017

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra ISTER

Obec Dolný Bar

22.11.2017

Kúpna zmluva

zo dňa 22.11.2017

55 012,36 EUR

Ivan Štelmák

Obec Dolný Bar

14.11.2017

Zmluva o dielo "Program rozvoja vidieka SR 2014-2020"

172/2017

1 800,00 EUR

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

02.11.2017

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Dodatok č. 3

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

02.11.2017

Nájomná zmluva zo dňa 29.10.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Dolný Bar

31.10.2017

Zmluva o nájme

zo dňa 31.10.2017

120,00 EUR

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

09.10.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

zo dňa 9.10.2017

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Bar

06.10.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

286379-2017

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

06.10.2017

Úverová zmluva

286379-2017

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

26.09.2017

Dodatok k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb

Dodatok č. 1 k zmluve č. 56438/1999

Neuvedené

Edenred Slovakia, s.r.o.

Obec Dolný Bar

21.09.2017

Zmluva o užívaní siete a prenájme konzol

308/2017

9 685,00 EUR

Maxnetservices, s.r.o.

Obec Dolný Bar

13.09.2017

Zmluva o prevode vlastníckeho práva a o zriadení vecného bremena

812234-074/2017/O320/Mi

6 960,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Bar

30.08.2017

Zmluva o dielo

zo dňa 30.08.2017

9 720,00 EUR

Cykloprojekt, s.r.o.

Obec Dolný Bar

28.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

121354 08U01

50 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dolný Bar

25.08.2017

Zmluva o dielo

TT004/2017

1 200,00 EUR

VF Project & Marketing, s.r.o.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: