Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2019

Záložná zmluva

0097-PRB/2017/Z

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Dolný Bar

10.12.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

1215-2019

Neuvedené

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper

Obec Dolný Bar

03.12.2019

Dodatok

I312041R87001D01

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVaR SR

Obec Dolný Bar

28.11.2019

Dohoda

19/04/50J/39

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

28.11.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

281101/2019

Neuvedené

Regio Solution, s.r.o.

Obec Dolný Bar

19.11.2019

Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie

134970 08U01

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Dolný Bar

15.11.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201915025

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Dolný Bar

15.11.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

140715 08U02

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Dolný Bar

14.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

77/TR/2019

Neuvedené

MV SR - Okresný úrad Trnava

Obec Dolný Bar

28.10.2019

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

zo dňa 28.10.2019

Neuvedené

INTERFAN spol. s r.o

Obec Dolný Bar

28.10.2019

Zmluva o dielo

zo dňa 28.10.2019

Neuvedené

Nautilus, spol. s r.o.

Obec Dolný Bar

28.10.2019

Zmluva o dielo

zo dňa 28.10.2019

Neuvedené

AQUABELES, s.r.o.

Obec Dolný Bar

18.10.2019

Zmluva o dodávke plynu

9106629542

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Dolný Bar

18.10.2019

Zmluva o dodávke plynu

9106629521

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Dolný Bar

02.10.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien

zo dňa 02.10.2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

02.10.2019

Kúpna zmluva

zo dňa 02.10.2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

24.09.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

č. 240906/2019

Neuvedené

Regio Solution, s.r.o.

Obec Dolný Bar

23.09.2019

Zmluva o dielo zo dňa 28.03.2016

Dodatok č. 1

Neuvedené

AJARS spol. s r.o.

Obec Dolný Bar

23.09.2019

Zmluva o dielo č. PRV-EEP-22-2016

Dodatok č. 1

Neuvedené

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Dolný Bar

23.09.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 6.4.2016

Dodatok č. 2

Neuvedené

Cykloprojekt, s.r.o.

Obec Dolný Bar

16.09.2019

Zmluva o užívaní uzamykateľného prístrešku pre bicykle a výpožičke magnetického kľúča

zo dňa 16.09.2019

Neuvedené

Vlčok Vladimír

Obec Dolný Bar

09.09.2019

Zmluva o užívaní uzamykateľného prístrešku pre bicykle a výpožičke magnetického kľúča

Zo dňa 09.09.2019

Neuvedené

Soňa Virágová

Obec Dolný Bar

03.09.2019

Zmluva o dielo

201902

Neuvedené

PG Bau, s.r.o.

Obec Dolný Bar

12.08.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zo dňa 12.08.2019

Neuvedené

Décsyová Barbora

Obec Dolný Bar

20.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075TT140002

Dodatok č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: