Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.03.2019

Dohoda

19/04/52A/27

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí technickej služby

11032019/3DB-ZoTS

Neuvedené

Maxnetwork, s.r.o.

Obec Dolný Bar

14.03.2019

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu

11032019/3DB

Neuvedené

Maxnetwork, s.r.o.

Obec Dolný Bar

13.03.2019

Dohoda č. 18/04/50J/43

Dodatok č. 1

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

07.03.2019

Nájomná zmluva

zo dňa 07.03.2019

Neuvedené

Adriana Nagyová Ágh

Obec Dolný Bar

07.03.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 303482-2019

303482-2019

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

07.03.2019

Úverová zmluva č. 303482-2019

303482-2019

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Bar

26.02.2019

Dohoda č. 19/04/054/26

19/04/054/26

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

20.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 1 k zmluve č. S161000320

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

05.02.2019

Kúpna zmluva

zo dňa 05.02.2019

Neuvedené

Horváth Karol

Obec Dolný Bar

30.01.2019

Zmluva o spolupráci

zo dňa 30.01.2019

Neuvedené

JKL production, s.r.o.

Obec Dolný Bar

14.01.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

I312041R87001

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVaR SR

Obec Dolný Bar

10.01.2019

Kúpna zmluva

zo dňa 10.01.2019

Neuvedené

Ing. Ácsová Piroska - Kamenárstvo Ács

Obec Dolný Bar

02.01.2019

Zmluva

ZNR 1111201810

Neuvedené

ENVI-PAK a.s.

Obec Dolný Bar

14.12.2018

Kúpna zmluva

20181123

Neuvedené

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

04.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 24.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 24.10.2018

Neuvedené

Štefan Bögi / Helena Bögiová

Obec Dolný Bar

03.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 24.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 24.10.2018

Neuvedené

Norbert Laczó / Helena Laczó

Obec Dolný Bar

12.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

81/TR/2018

Neuvedené

MV SR - Okresný úrad Trnava

Obec Dolný Bar

05.11.2018

Zmluva k dielu

č. 1

Neuvedené

MSc. Gergely Bott - Studio Art Now

Obec Dolný Bar

31.10.2018

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia do distr. sústavy

zo dňa 31.10.2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

26.10.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302011N494-122-15

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Dolný Bar

25.10.2018

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci a poradenstva v činnostiach verejného obstarávania a ostatných súvisiacich činnostiach

zo dňa 25.10.2018

Neuvedené

Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.

Obec Dolný Bar

24.10.2018

Kúpna zmluva

zo dňa 24.10.2018

Neuvedené

Dávid Vendégh

Obec Dolný Bar

24.10.2018

Kúpna zmluva

zo dňa 24.10.2018

Neuvedené

Ľudovít Vendégh / Tímea Vendéghová

Obec Dolný Bar

24.10.2018

Kúpna zmluva

zo dňa 24.10.2018

Neuvedené

Štefan Bögi / Helena Bögiová

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: