Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.09.2021

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

Neuvedené

Greenener s.r.o.

Obec Dolný Bar

08.09.2021

Poistná zmluva

8001428811

Neuvedené

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Bar

27.08.2021

Zmluva o dielo

zo dňa 27.08.2021

Neuvedené

Gabriel Frühvald - STAVEBNINY

Obec Dolný Bar

23.08.2021

Dodatok č. 4

Dodatok č. 4 k dohode o vytvorení spoločného škols

Neuvedené

Základná škola Mateja Korvína Dolný Štál

Obec Dolný Bar

23.08.2021

Licenčná zmluva

zo dňa 23.08.2021

Neuvedené

TENDERnet s.r.o.

Obec Dolný Bar

09.08.2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

zo dňa 05082021

Neuvedené

Injobs s.r.o.

Obec Dolný Bar

29.07.2021

Licenčná zmluva č. U2012/2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

MADE spol.s r.o.

Obec Dolný Bar

28.07.2021

Dohoda

21/04/054/37

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Dolný Bar

28.07.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Neuvedené

Elena Janečková

Obec Dolný Bar

27.07.2021

Dohoda o započítaní pohľadávok

zo dňa 27.07.2021

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

16.07.2021

Zmluva o spolupráci a poradenstve

zo dňa 15.07.2021

Neuvedené

A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.

Obec Dolný Bar

13.07.2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Kútniky

Obec Dolný Bar

12.07.2021

Zmluva o bežnom účte

zo dňa 08.07.2021

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

16.06.2021

Zmluva o združených dodávkach plynu

CYSPL21101

Neuvedené

CYEB s.r.o.

Obec Dolný Bar

16.06.2021

Kúpna zmluva

20210616

Neuvedené

PARK INDUSTRIA DB, s.r.o.

Obec Dolný Bar

10.06.2021

Zmluva o nájme skládky Dolný Bar

Dodatok č. 2

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

10.06.2021

Zmluva o podnájme pozemkov

Dodatok č. 2

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

26.05.2021

Zmluva o dielo

zo dňa 26.05.2021

Neuvedené

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Dolný Bar

26.03.2021

Zmluva

I-HM/006-2021/110

Neuvedené

Hydromeliorácie, š.p.

Obec Dolný Bar

16.03.2021

Zmluva o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Dolný Bar

16.03.2021

Mandátna zmluva

zo dňa 16.03.2021

Neuvedené

Ing. Martin Lobotka

Obec Dolný Bar

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Štatistický úrad SR

10.02.2021

Poistná zmluva

800 600 5161

Neuvedené

ČSOB Posťovňa, a.s.

Obec Dolný Bar

18.01.2021

Dodatok č. 1

k Zmluve o vyhotovení diela z 04.11.2020

Neuvedené

ÚPn, s.r.o.

Obec Dolný Bar

02.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

S21100591

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: