Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.11.2020

Zámenná zmluva

13112020

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Radovan Mišovič

04.11.2020

Zmluva o vyhotovení diela

zo dňa 04.11.2020

Neuvedené

ÚPn, s.r.o.

Obec Dolný Bar

30.10.2020

Nájomná zmluva

SPsub-DOLNÝ BAR-Obec Dolný Bar-016

Neuvedené

PORR s.r.o.

Obec Dolný Bar

23.10.2020

Dohoda

20/04/010/47

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

08.10.2020

Poistka

9260179497, 9260176178

Neuvedené

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Bar

07.10.2020

Zmluva o poskytnutí podpory

33/POD-201/20

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dolný Bar

23.09.2020

Zmluva o dielo

zo dňa 23.09.2020

Neuvedené

PORR s.r.o.

Obec Dolný Bar

21.09.2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TT-VO-2020/81-048

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Dolný Bar

18.09.2020

Zmluva o poskytnutí technickej služby

13/20-2DB-ZoTS

Neuvedené

Maxnetwork, s.r.o.

Obec Dolný Bar

18.09.2020

Zmluva o dielo

13/20-DB

Neuvedené

Maxnetwork, s.r.o.

Obec Dolný Bar

17.09.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

zo dňa 17.09.2020

Neuvedené

SAFI SK, s.r.o.

Obec Dolný Bar

27.08.2020

Dohoda o spolufinancovaní

zo dňa 27.08.2020

Neuvedené

Land Hunters s.r.o.

Obec Dolný Bar

03.08.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

32CJF2020

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Trnavský samosprávny kraj

21.07.2020

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

zo dňa 21.07.2020

Neuvedené

Občianske združenie Dogazyl

Obec Dolný Bar

16.07.2020

Dodatok č. 1

IROP-Z-302011N494-122-15

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Dolný Bar

15.07.2020

Zmluva o vypracovaní projektu

Dodatok č. 1

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra ISTER

Obec Dolný Bar

06.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

16/2020

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Ing. Dagmar Horáková

29.06.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

06/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Bar

11.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

14/CKF/2020

Neuvedené

Obec Dolný Bar

Trnavský samosprávny kraj

04.06.2020

Zmluva o pristúpení k záväzku

2020/05/03

Neuvedené

BFF Central Europe s.r.o.

Obec Dolný Bar

28.05.2020

Zmluva o dielo

20200528, 20200529

Neuvedené

RONEL, spol. s r.o.

Obec Dolný Bar

25.05.2020

Zmluva o dielo

20200525

Neuvedené

Attila Kosár

Obec Dolný Bar

04.05.2020

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 10 189

Dodatok č. 1

Neuvedené

Dan-Slovakia Agrar, a.s.

Obec Dolný Bar

24.04.2020

Municipálny úver - Univerzál

50/010/20

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

16.04.2020

Zmluva o účte Municipálneho úveru-Univerzál

16042020

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: