Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy - archív

Zmluvy 2015

Zmluva - ext. manažment Stiahnuté: 139x | 21.02.2017

Zmluva - poistenie kameroveho systemu Stiahnuté: 154x | 21.02.2017

Zmluva na prevadzkovanie KS Stiahnuté: 124x | 21.02.2017

ZMLUVA O MANDÁTNOM ZASTÚPENí Stiahnuté: 133x | 21.02.2017

ZOD Maxnetwork Stiahnuté: 84x | 21.02.2017

ZOD Maxnetwork - dod. č. 1 Stiahnuté: 98x | 21.02.2017

ZOD Maxnetwork - dod. č. 2 Stiahnuté: 107x | 21.02.2017

Zmluvy 2014

Open door Stiahnuté: 112x | 21.02.2017

Zmluvy 2013

DOHODA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE č. 115342-2013 Stiahnuté: 113x | 21.02.2017

O nájme plynárenskeho zariadenia Stiahnuté: 92x | 21.02.2017

O nájme plynárenskeho zariadenia Stiahnuté: 98x | 21.02.2017

Úverová zmluva č. 115342-2013 Stiahnuté: 144x | 21.02.2017

Zmluvy 2012

ČSOB - Poistná zmluva č. 8003045965 Stiahnuté: 127x | 09.05.2012

Dexia banka

Dodatok č.1 Stiahnuté: 90x | 21.02.2017

Poistná zmluva ČSOB Stiahnuté: 111x | 21.02.2017

Zmluva o postúpení pohľadávok a o úprave niektorých práva povinností súvisiacich s postupovanými pohľadávkami č. 50/005/11 Stiahnuté: 175x | 21.02.2017

Zmluva o termínovanom úvere č. 50/002/11 Stiahnuté: 112x | 21.02.2017

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky voči peňažnému ústavu 50/002/11 Stiahnuté: 98x | 21.02.2017

Stránka