Navigácia

Obsah

VZN

VZN - r. 2014

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 120x | 19.02.2017

VZN - r. 2012

Dodatok č.1 k VZN 2/2012 - Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 123x | 19.02.2017

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Bar č. 1/2012 Stiahnuté: 113x | 19.02.2017

VZN č. 1/2012 - Poplatok za zneč. ovzdušia Stiahnuté: 201x | 19.02.2017

VZN - r. 2008

VZN č. 2/2008 - Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 133x | 19.02.2017

Stránka