Navigácia

Obsah

VZN

VZN - r. 2014

Verejná kanalizácia príloha 2. Stiahnuté: 231x | 19.02.2017

Verejná kanalizácia príloha 1. Stiahnuté: 192x | 19.02.2017

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp Stiahnuté: 187x | 19.02.2017

O podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 344x | 19.02.2017

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 213x | 19.02.2017

VZN - r. 2012

Dodatok č.1 k VZN 2/2012 - Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 207x | 19.02.2017

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Bar č. 1/2012 Stiahnuté: 201x | 19.02.2017

VZN č. 1/2012 - Poplatok za zneč. ovzdušia Stiahnuté: 379x | 19.02.2017

VZN - r. 2008

VZN č. 2/2008 - Miestne dane a poplatky Stiahnuté: 234x | 19.02.2017

Stránka