Navigácia

Obsah

Územný plán

Zmeny a doplnky č. 2

5 UPN-O Dolný Bar - Ochrana prírody návrh MÚSES Stiahnuté: 204x | 11.05.2017

5 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar - Ochrana prírody návrh MÚSES Stiahnuté: 204x | 11.05.2017

6 UPN-O Dolný Bar - Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 211x | 11.05.2017

6 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar - Návrhy na vyňatie z PPF Stiahnuté: 215x | 11.05.2017

7 UPN-O Dolný - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 224x | 11.05.2017

7 ZaD2 UPN-O Dolný Bar - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 229x | 11.05.2017

Textová časť 2016 Stiahnuté: 332x | 10.05.2017

Stránka