Navigácia

Obsah

Územný plán

Územný plán 2005

DB Navrh UPN cistopis text Stiahnuté: 20x | 19.06.2018

DB Navrh UPN cistopis vykres 01 Stiahnuté: 13x | 19.06.2018

DB Navrh UPN cistopis vykres 02 Stiahnuté: 16x | 19.06.2018

DB Navrh UPN cistopis vykres 03 Stiahnuté: 10x | 19.06.2018

DB Navrh UPN cistopis vykres 04 Stiahnuté: 11x | 19.06.2018

DB Navrh UPN cistopis vykres 05 Stiahnuté: 11x | 19.06.2018

DB Navrh UPN cistopis vykres 06 Stiahnuté: 11x | 19.06.2018

DB Navrh UPN cistopis vykres 07 Stiahnuté: 12x | 19.06.2018

Zmeny a doplnky č. 1

DB ZaD 02 2007 cistopis text Stiahnuté: 13x | 19.06.2018

DB ZaD 02 2007 cistopis vykres 01 Stiahnuté: 17x | 19.06.2018

DB ZaD 02 2007 cistopis vykres 06 Stiahnuté: 13x | 19.06.2018

DB ZaD 02 2007 cistopis vykres 07 Stiahnuté: 15x | 19.06.2018

Zmeny a doplnky č. 2

1 UPN-O Dolný Bar - Širšie vzťahy Stiahnuté: 169x | 11.05.2017

1 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar - Širšie vzťahy Stiahnuté: 91x | 11.05.2017

2 UPN-O Dolný Bar - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 105x | 11.05.2017

2 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 95x | 11.05.2017

3 UPN-O Dolný Bar - Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 85x | 11.05.2017

3 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar - Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 79x | 11.05.2017

4 UPN-O Dolný Bar - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 89x | 11.05.2017

4 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 86x | 11.05.2017

Stránka