Navigácia

Obsah

Škola

ZŠ s vyuč. jazykom maďarským - riaditeľka: Mgr. Györgyi Csóková

zs@zsmdbar-edu.sk

 

V našej obci máme  maďarskú málotriednu školu s školským klubom. Školu navštevujú žiaci 1. - 4. ročníka.
Školská budova je síce z čias našich starých rodičov, ale žiaci v nej nájdu všetko, čo dnešná moderná doba vyžaduje. Od počítačov po výučbu cudzieho jazyka. Je zabezpečená počítačová učebňa s prístupom na internet, ktorý žiaci oboch škôl využívajú. Dobrá spolupráca oboch škôl zabezpečuje pre žiakov kľudnú a radostnú atmosféru a pre vyučujúce efektívnu prácu.

Fotky o  prácach, a zo života školy sa dopľňajú postupne v fotogalérií.


Trocha z histórie školy

Dôležitou ustanovizňou každej obce je škola šíriaca medzi pospolitým ľudom vzdelanie a tým aj kultúru. Tunajšia rímskokatolícka škola bola založená roku 1791 v tesnom susedstve fary. Bola postavená z nepálených tehál a bola v nej jedna učebňa, izba, kuchyňa, chodba, komora a maštaľ. Strecha bola zo šachoriny a trstiny.

Ani je zariadenie nebolo bohvieaké, iba najnutnejšie predmety aby sa mohlo vyučovať. Pôsobili tu viacerí učitelia. Predsedom školskej stolice bol vždy miestny rímskokatolícky farár. Časom malá škola nevyhovovala a preto bola prestavaná na stavbu pôdorysu s tvarom L a 4 osovým priečelím. Bola dvojtriedna, kde v jednej učebni sa učili žiaci ročníkov 1. - 4. a v druhej ročníky 5. - 8. Úpravy boli prevedené v 20. a 30. rokov 20. storočia, keď v prednej časti bol učiteľský byt a vzadu boli učebne, ktoré osvetľuje 5 okien. Po roku 1945 žiaci vyšších ročníkov navštevujú ZŠ buď v Dolnom Štále alebo v Dunajskej Strede, tu ostali ročníky 1. - 4. tak je tomu dodnes.