Navigácia

Obsah

Rímskokatolícka cirkev oznamuje obyvateľom obce, že od 10. marca až do odvolania sa nebudú konať bohoslužby.

Správy

prvá
z 3
posledná

Zmena úradných hodín - Nyitvatartás változása

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN - NYITVATARTÁS VÁLTOZÁSA

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN - NYITVATARTÁS VÁLTOZÁSA celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie


Rímskokatolícka cirkev oznamuje obyvateľom obce, že od 10. marca až do odvolania sa nebudú konať bohoslužby. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavírus - USMERNENIA

USMERNENIA UVZ SR, MV SR celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM preventívne opatrenia - COVID-19 / FIGYELMEZTETÉS megelőző intézkedések - COVID-19

Obec Dolný Bar zastúpená starostom obce Ing. Oskárom Bereczkom, Vám týmto oznamuje, že s ohľadom na usmernenie Ministerstva vnútra a Hlavného hygienika SR ohľadom Koronavírusu č. SKR-00R1-2019/006-011 zo dňa 6.3.2020, sa na území obce od dnes 09.03.2020 do 20.03.2020 (termín sa podľa potreby môže zmeniť) - viď. v prílohe

Bereczk Oszkár Albár község polgármestere tájékoztatja Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának és fő higiénikusának a Coronavirus no. SKR-00R1-2019 / 006-011, 2020. március 6-án kelt, 2020. március 9. és 2020. március 20. között (a dátum szükség szerint változhat) - lásd. mellékletben celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavírus

Upozornenia celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Výzva

Výzva


ostatné | 8. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020 celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Úradné hodiny Obecného úradu počas sviatkov

Úradné hodiny Obecného úradu počas sviatkov

Úradné hodiny Obecného úradu počas sviatkov celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Vykurovacie obdobie celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Doručenie súdnej zásielky

Oznámenie celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Cestovný poriadok


ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Green KUKKONIA 2

Green KUKKONIA

GREEN Kukkonia celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Ochrana obyvateľstva

Na základe uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Dunajská Streda vo veci ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú územný obvod Dunajská Streda, boli vydané materiály pre prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva: celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Info template

Družobné partnerstvá miest celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Otváracia doba knižnice

Otváracia doba knižnice celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram zberu elektrického odpadu

Harmonogram celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemných odpadov

Harmonogram zberu celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber biologického odpadu

Harmonogram zberu celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Trieďme odpad, má to zmysel

Ak správne triedime, svet je krajší celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Revitalizácia poľnej cesty

Oznámenie o orezávaní konárov celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva


ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Africký mor ošípaných

Afrikai sertéspestis celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

rýchlostná cesta R7

Rýchlostná cesta R7 celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2019

Harmonogram celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Petárda- és tüzijáték használata - Používanie pyrotechnických výrobkov

Petárda- és tüzijáték használata - Používanie pyrotechnických výrobkov celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

CHODNÍK -JÁRDA

K plánom na rok 2019 patrí aj investícia plánovaná z európskych peňazí: spojenie novej obytnej zóny s už existujúcim chodníkom. Projekt je v prípravnom štádiu. Dĺžka chodníka: 580 m
A 2019es év terveiben szerepel az Európai pénzekből tervezett beruházás: az új lakótelep összekötése a már meglévő járdával. A projekt engedélyezési folyamatban van. A járda hosszúsága: 580 m celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Vymenovanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Od 06.11.2018 je povinnosťou chovateľov registrovať aj chovy, ktoré chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu. celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Veterinárna správa

A Dunaszerdahely-i Regionális Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyelet értesíti a tisztelt lakosságot, hogy az Európai komisszió november 6-án kiadott határozata értelmében azon lakosok, akik akár egy vagy több sertést tenyésztenek saját fogyasztásra akár eladásra, kötelesek a Dunaszerdahely-i Regionális Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyeletnek ezt bejelenteni munkanapokon 7:30-tól 15:30 óráig.Bővebb tájékoztatást kérhetnek a 031/552 48 70-es vagy a 0905 875 136-os telefonszámokon.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje tým chovateľom ošípaných, ktorí chovajú jednu ošípanú alebo viac ošípaných pre vlastnú spotrebu alebo na predaj, že majú povinnosť zaregistrovať ich do centrálnej evidencie v zmysle rozhodnutia vydaného Európskou komisiou zo dňa 6. novembra 2018.Zaregistrovanie sa môže uskutočniť v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hodiny v Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy v Dunajskej Strede.Bližšie informácie dostanete na telefónnom čísle: 031 /552 48 70 alebo na 0905 875 136.


celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná