Navigácia

Obsah

Správy

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Kandidáti na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zapisovateľka a mailová adresa


V zmysle ust. § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
m e n u j e m
za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, konaných dňa 10. novembra 2018,
Kláru Gaálovú.
Kontakt:
Telefón: 0908589162
E-mail: -
Adresa: 93014 Dolný Bar č. 183

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Dolný Bar dňa 10.11.2018
E-mailovou adresou, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Dolný Bar dňa10.11.2018 je:
obec.dolnybar@stonline.sk

Ing. Oskár Bereczk – starosta obce
celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Rýchlostná cesta R7 Mliečany-Dolný Bar

Pozvánka na verejné prerokovanie celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o utvorení vol.obvodu a určení počtu poslancov

Voľby do orgánov samosprávy celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o počte obyvateľov

Voľby do orgánov samosprávy celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí-A helyi önkormányzati szervekbe való választások

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

A helyi önkormányzati szervekbe való választások
2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig


celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Generálny pardon - Vezérigazgatói pardon - ZsVS, a.s.

Generálny pardon - Vezérigazgatói pardon - ZsVS, a.s. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Popis systému nakladania s odpadom v obci Dolný Bar

Popis systému nakladania s odpadom v obci Dolný Bar celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o kalendárnom zbere objemných odpadov

Oznámenie o kalendárnom zbere objemných odpadov celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Kalendárový zber odpadov 2018 Dolný Bar

Kalendárový zber odpadov 2018 Dolný Bar celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Az osztályozott hulladék kezelése Albár községben-Systém nakladania s triedeným odpadom v obci Dolný Bar

Systém nakladania s triedeným odpadom v obci Dolný Bar celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM - DAŇ z nehnuteľnosti


ostatné | 4. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu komun.odpadu 2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2018 celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

VOĽBY 2017


ostatné | 31. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

POZOR!!! Lampionový sprievod - FIGYELEM!!Lampionos Felvonulás

POZOR!
FIGYELEM!

POZOR!!
Dolnobarský lampionový sprievod plánovaný na piatok (27.okt) sa kvôli predpokladaným poveternostným podminekam bude konať v pondelok (30.okt)

FIGYELEM!!!
A péntekre (okt.27) előrejelzett eső miatt az albári lampionos felvonulás hétfőn (okt 30) lesz. celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Horváth Robert

Voľby 2017 celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Cyklotrasa ZSOLDOS - ZSOLDOS Kerékpárút

Cyklotrasa ZSOLDOS - ZSOLDOS Kerékpárút celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Návrh cestovných poriadkov

Návrh cestovných poriadkov celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Marian Tumma

Volby do orgánov samosprávnych krajov

Volby do orgánov samosprávnych krajov celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Marian Tumma

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Dolný Bar pre rok 2017

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Dolný Bar pre rok 2017 celý text

ostatné | 6. 1. 2017 | Autor:

Voľby 2014

Voľby 2014 celý text

ostatné | 17. 11. 2014 | Autor: