Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Odčítanie stavu vodomerov-Vízóra leolvasás

Vízóra leolvasás-Odčítanie stavu vodomerov celý text

ostatné | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Postrek komárov-Szúnyogirtás

Postrek komárov-Szúnyogirtás celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Otváracia doba knižnice

Otváracia doba knižnice celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram zberu elektrického odpadu

Harmonogram celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že 9. a 10. apríla z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v Dolnom Bare. Nebude prevádzkovať škola, škôlka a obecný úrad.

Értesítjük a lakosságot, hogy április 9. és 10én szünetelni fog a villanyáram szolgáltatás falunkban. Zárva lesz az iskola, óvoda, községi hivatal. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemných odpadov

Harmonogram zberu celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber biologického odpadu

Harmonogram zberu celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Trieďme odpad, má to zmysel

Ak správne triedime, svet je krajší celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Revitalizácia poľnej cesty

Oznámenie o orezávaní konárov celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Výluka

9.2.2019
10.2.2019
23.2.2019
24.2.2019 celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva


ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Africký mor ošípaných

Afrikai sertéspestis celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

rýchlostná cesta R7

Rýchlostná cesta R7 celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

VÝZVA na podanie priznania k dani z nehnuteľností - FELHÍVÁS ingatlanadó bevallás beadására

VÝZVA na podanie priznania k dani z nehnuteľností - FELHÍVÁS ingatlanadó bevallás beadására celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2019

Harmonogram celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Petárda- és tüzijáték használata - Používanie pyrotechnických výrobkov

Petárda- és tüzijáték használata - Používanie pyrotechnických výrobkov celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

CHODNÍK -JÁRDA

K plánom na rok 2019 patrí aj investícia plánovaná z európskych peňazí: spojenie novej obytnej zóny s už existujúcim chodníkom. Projekt je v prípravnom štádiu. Dĺžka chodníka: 580 m
A 2019es év terveiben szerepel az Európai pénzekből tervezett beruházás: az új lakótelep összekötése a már meglévő járdával. A projekt engedélyezési folyamatban van. A járda hosszúsága: 580 m celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Vymenovanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Od 06.11.2018 je povinnosťou chovateľov registrovať aj chovy, ktoré chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu. celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Veterinárna správa

A Dunaszerdahely-i Regionális Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyelet értesíti a tisztelt lakosságot, hogy az Európai komisszió november 6-án kiadott határozata értelmében azon lakosok, akik akár egy vagy több sertést tenyésztenek saját fogyasztásra akár eladásra, kötelesek a Dunaszerdahely-i Regionális Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyeletnek ezt bejelenteni munkanapokon 7:30-tól 15:30 óráig.Bővebb tájékoztatást kérhetnek a 031/552 48 70-es vagy a 0905 875 136-os telefonszámokon.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje tým chovateľom ošípaných, ktorí chovajú jednu ošípanú alebo viac ošípaných pre vlastnú spotrebu alebo na predaj, že majú povinnosť zaregistrovať ich do centrálnej evidencie v zmysle rozhodnutia vydaného Európskou komisiou zo dňa 6. novembra 2018.Zaregistrovanie sa môže uskutočniť v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hodiny v Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy v Dunajskej Strede.Bližšie informácie dostanete na telefónnom čísle: 031 /552 48 70 alebo na 0905 875 136.


celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Kandidáti na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zapisovateľka a mailová adresa


V zmysle ust. § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
m e n u j e m
za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, konaných dňa 10. novembra 2018,
Kláru Gaálovú.
Kontakt:
Telefón: 0908589162
E-mail: -
Adresa: 93014 Dolný Bar č. 183

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Dolný Bar dňa 10.11.2018
E-mailovou adresou, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Dolný Bar dňa10.11.2018 je:
obec.dolnybar@stonline.sk

Ing. Oskár Bereczk – starosta obce
celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Rýchlostná cesta R7 Mliečany-Dolný Bar

Pozvánka na verejné prerokovanie celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o utvorení vol.obvodu a určení počtu poslancov

Voľby do orgánov samosprávy celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o počte obyvateľov

Voľby do orgánov samosprávy celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí-A helyi önkormányzati szervekbe való választások

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

A helyi önkormányzati szervekbe való választások
2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig


celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Generálny pardon - Vezérigazgatói pardon - ZsVS, a.s.

Generálny pardon - Vezérigazgatói pardon - ZsVS, a.s. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Popis systému nakladania s odpadom v obci Dolný Bar

Popis systému nakladania s odpadom v obci Dolný Bar celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná