Navigácia

Obsah

Územný plán

Územný plán 2007

DB ZaD 02 2007 Textova časť Čistopis Stiahnuté: 79x | 15.02.2017

Mapy Stiahnuté: 103x | 15.02.2017

UP 2007 Stiahnuté: 66x | 15.02.2017

Územný plán 2015

1 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Širšie vzťahy Stiahnuté: 80x | 15.02.2017

1 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Širšie vzťahy Stiahnuté: 56x | 15.02.2017

2 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 69x | 15.02.2017

2 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 52x | 15.02.2017

3 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 51x | 15.02.2017

3 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 53x | 15.02.2017

4 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 63x | 15.02.2017

4 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 50x | 15.02.2017

5 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Ochrana prírody návrh MÚSES Stiahnuté: 54x | 15.02.2017

5 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Ochrana prírody návrh MÚSES Stiahnuté: 51x | 15.02.2017

6 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 42x | 15.02.2017

6 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 49x | 15.02.2017

7 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 55x | 15.02.2017

7 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 57x | 15.02.2017

Verejná vyhláška Stiahnuté: 57x | 15.02.2017

ZaD2 ÚPN-O Dolný Bar Návrh Stiahnuté: 63x | 15.02.2017

Územný plán 2016

1 UPN-O Dolný Bar - Širšie vzťahy Stiahnuté: 95x | 11.05.2017

Stránka