Navigácia

Obsah

Územný plán

Územný plán 2007

DB ZaD 02 2007 Textova časť Čistopis Stiahnuté: 40x | 15.02.2017

Mapy Stiahnuté: 48x | 15.02.2017

UP 2007 Stiahnuté: 26x | 15.02.2017

Územný plán 2015

1 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Širšie vzťahy Stiahnuté: 30x | 15.02.2017

1 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Širšie vzťahy Stiahnuté: 26x | 15.02.2017

2 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 29x | 15.02.2017

2 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 26x | 15.02.2017

3 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 23x | 15.02.2017

3 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 23x | 15.02.2017

4 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 23x | 15.02.2017

4 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 24x | 15.02.2017

5 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Ochrana prírody návrh MÚSES Stiahnuté: 22x | 15.02.2017

5 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Ochrana prírody návrh MÚSES Stiahnuté: 20x | 15.02.2017

6 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 20x | 15.02.2017

6 ZaD 2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 22x | 15.02.2017

7 UPN-O Dolný Bar Čistopis - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 28x | 15.02.2017

7 ZaD2 UPN-O Dolný Bar Návrh - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 24x | 15.02.2017

Verejná vyhláška Stiahnuté: 25x | 15.02.2017

ZaD2 ÚPN-O Dolný Bar Návrh Stiahnuté: 26x | 15.02.2017

Územný plán 2016

1 UPN-O Dolný Bar - Širšie vzťahy Stiahnuté: 47x | 11.05.2017

Stránka