Navigácia

Obsah

Tlačivá

Výskyt aviárnej influenzy

Aktuálna situácia Stiahnuté: 107x | 15.02.2017

Aktuálna situácia Stiahnuté: 88x | 15.02.2017

Výskyt Aviárnej influenzy v Európe Stiahnuté: 82x | 15.02.2017

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 85x | 15.02.2017

Stavebný úrad

Čestné vyhlásenie (ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle) Stiahnuté: 87x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby Stiahnuté: 105x | 15.02.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 87x | 15.02.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 85x | 15.02.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 107x | 15.02.2017

V e c : n á v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie Stiahnuté: 88x | 15.02.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej – dokončenej) stavby Stiahnuté: 101x | 15.02.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 83x | 15.02.2017

Žiadosť o súhlas malého zdroja neč.-kolaudácia Stiahnuté: 90x | 09.08.2017

žiadosť o súhlas malého zdroja zneč.-Stav.konanie Stiahnuté: 85x | 09.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 87x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – fyzické osoby Stiahnuté: 108x | 15.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – stavby na podnikanie Stiahnuté: 91x | 15.02.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby. Stiahnuté: 80x | 15.02.2017

Stránka

  • 1